+36 20 426 4450

Családállítás

Családállítás – Rendszerállítás – Lélekállítás

csal1

 

Napjaink igen keresett módszere a családállítás.

Mitől ilyen hatékony?

Mindannyian részei vagyunk egy vagy több rendszernek, hatással vagyunk egymásra. A legerősebb, a születési családunk, felmenőink, őseink rendszere. Mint ahogy génjeinket tőlük örököltük, szemünk színében, mozdulatainkban benne vannak őseink és valamilyen módon lelkünkben is ott lehet az ő sorsuk lenyomata. Ezek a családi minták többnyire nem tudatosulnak, mégis láthatatlan szálakon keresztül működtetnek bennünket. A családállítás módszere láthatóvá teszi ezeket az összefüggéseket. Mindezek felismerésével és korrekciójával alakítjuk át a mintákat.

Hogyan történik az állítás?

Csoportos állítás keretében az „állítók” (állítás kérő) problémáját lemodellezzük, tehát láthatóvá tesszük a lélek szintjén zajló folyamatokat: Az állító kijelöli a lehetséges személyeket (apa-anya-testvér, stb). A „segítő szereplők” (szereplő) belépnek a térbe (morfogenetikus mező), és megjelenítik az adott személyek érzéseit, gondolatait, mozdulatait, térbeli pozícióját. A láthatatlan energiaszálak láthatóvá válnak, és az állító kívülről rá tud nézni a saját helyzetére. A terapeuta segítségével felismerheti a kibillent mintákat, és elkezdődhet a korrekció.

Átvett családi/generációs minták

Mindannyian tapasztaljuk, hogy családunk erősen hat az életünkre. Sok terhünket jelen életünkben gyűjtöttük össze, ám egy másik részét a családtagjainkhoz való kötődés miatt hordozzuk, anélkül, hogy sejtenénk.

Bert Hellinger azt ismerte fel, hogy a családi/generációs mintáink bizonyos törvényszerűségek alapján működnek, amelyeket a morfogenetikus mező tárol. (Dr. Rupert Sheldrake szerint a minket körülvevő világot egy láthatatlan szervező erő működteti, amelyet morfogenetikus mezőnek nevezett el.). A morfogenetikus mező információinak segítségével feltérképezhetjük a problémák hátterét és azt felismerve, megértve, megoldásokat találhatunk és visszaállíthatjuk a kibillent rendszert.

Kinek ajánljuk?

Mindenkinek aki ismétlődő nehézségeket tapasztal a következő életterületeken és szeretne rajta változtatni:

  • önértékelés
  • egészség,
  • párkapcsolat,
  • munka, karrier,
  • pénzügyek,
  • családi élet

Részvétel

Kétféle minőségben lehet részt venni a családállításban: állítóként és szereplőként. Az állítók helyzetét, amivel dolgozni szeretnének, lemodellezzük, vagyis felállítjuk, míg a szereplők részt vesznek az állításokban, de nem dolgoznak saját történettel.

Hasznos tudnivalók

Az állítás egész napos, ezért érdemes kényelmes ruhában jönni. Ebédszünetet és rövid szüneteket tartunk. Lehetőség van ebédet rendelni, ill. saját ennivalót hozni.

A családállítás etikája

Ahhoz, hogy személyes ügyeinket feltárjuk és másokkal együtt dolgozzunk rajta, fontos, hogy biztonságban érezzük magunkat egy támogató, szeretetteljes csoportban, ahol tiszteletben tartjuk minden csoporttag magánügyeit. Minden részvevőt arra kérek, hogy az állításon elhangzottakat, történteket, ne „vigye ki”, vagyis ne beszéljen róla másokkal. A részvétel érzelmileg és fizikailag igénybe vesz mindenkit, ezt legjobban úgy tudjuk kezelni, hogy teljesen jelen vagyunk és figyelünk saját magunkra és egymásra.

Egyéni családállítás

A családfelállítás általában csoportban zajlik, de egyénileg is végezhető. Az egyéni állítást kérő hozhat magával segítő szereplőket (4-5 fő) vagy papírlapokkal modellezzük le a különböző mintákat.

Gyakori kérdések

Ennyi ember előtt kell beszélnem a gondjaimról és a családomról?

A családállításban kevés a beszéd, a helyzetet elég nagyon röviden, 2-3 mondatban ismertetni. Pl.: Szeretném rendezni a kapcsolatomat a testvéremmel.

A csoportos családállítás hatásosabb, mint az egyéni munka?

A csoportos állítás során az állítást kérő egy mintáját tudjuk megvizsgálni, míg az egyéni állítás esetén esetleg nagyobb mélységben tárhatjuk fel az okokat, összefüggéseket. Pl: származási család, generáció, apa-anyai minta, volt párkapcsolati minták, stb.

Megajándékoznám egy családtagomat vagy ismerősömet családállítással. Lehetséges ez?

Amennyiben biztosan tudjuk, hogy a családtag/ismerős szeretne részt venni egy családállításon. Az állítás mindenki számára hasznos lehet, de nagyon fontos, hogy az illető saját döntése legyen a részvétel.